ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
เนื้อหากิจกรรม
team member img
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

team member img
วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ?วันที่ 3 มิ.ย 63

team member img
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียม Re-accreditation โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

team member img
กลุ่มงานเภสักรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับบริจาคถุงกระดาษสำหรับใส่ยา จากคุณมะลิวรรณ จันทะสิงห์

team member img
ประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใส โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

team member img
ประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใส โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

team member img
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ การดับเพลิง 2018 วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560

team member img
ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้อง ผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมกับรักโลก ลดภาวะโลกร้อน

team member img
Green & Clean โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน

team member img
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อทบทวนความรู้และการปฏิบัติ พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์จริง

team member img
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 อำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน