หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประชุมโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตและจเวชในผู้สูงอายุ

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 31 มี.ค. 2015 4:10 pm
โดย ไพวรรณ
เพื่อตอบสนองนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2558-2559 ประเด็นยุทธศาสตรืที่2 และเป็นการสนับสนุน พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นจึงได้จัดโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในผู้สูงอายุ โดยกลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารรสุขจังหวัด และโรงพยาบาลจิตเวช
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ค้นหา คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในคลินิก/NCD ที่โรงพยาบาล
รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต กิจกรรมความสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ การคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
2. ประชุมกลุ่ม จัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตผู้สูงอายุในคลินิก / NCD ในโรงพยาบาล
3. นัดติดตามผลการดำเนินงานประมาณเดือน มิถุนายน 2558

Re: ประชุมโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตและจเวชในผู้สูงอายุ

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 01 เม.ย. 2015 11:49 am
โดย mos
ไพวรรณ เขียน:เพื่อตอบสนองนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2558-2559 ประเด็นยุทธศาสตรืที่2 และเป็นการสนับสนุน พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นจึงได้จัดโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในผู้สูงอายุ โดยกลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารรสุขจังหวัด และโรงพยาบาลจิตเวช
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ค้นหา คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในคลินิก/NCD ที่โรงพยาบาล
รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต กิจกรรมความสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ การคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
2. ประชุมกลุ่ม จัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตผู้สูงอายุในคลินิก / NCD ในโรงพยาบาล
3. นัดติดตามผลการดำเนินงานประมาณเดือน มิถุนายน 2558

:D ไม่เสียแรงที่สอน เก่งมากๆพี่วรรณ

Re: ประชุมโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตและจเวชในผู้สูงอายุ

โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 09 เม.ย. 2015 3:01 pm
โดย Atomdoline
อยากจะไปร่วมประชุมด้วยจังเลย